La Melica

  • Criança
  • Formació no reglada
  • Criança
  • Educació i Recerca
  • Projectes educatius

La Melica és una associació que gestiona un projecte educatiu que acompanya les famílies al llarg d’un procés continuat dels 2 als 6 anys de l’infant en un entorn de joc i aprenentatge mutu. Cada infant tria en funció del seu desig i la seva necessitat i els materials són exclusivament naturals i no figuratius. S’ubica en un espai ample amb un gran pati exterior al centre del barri de Gràcia. Les famílies participen activament en el projecte.


  Carrer de l'Àngel, 8 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 h.

  610 91 50 54
  
  https://www.lamelica.com/