Matriu

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Consultories
  • Formació crítica
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

Matriu és un laboratori de democràcia viva, i ofereix formacions, acompanyament, recerca i creació de materials, amb la finalitat d'afavorir que persones i grups esdevinguin agents actius en la construcció de relacions i formes d’organització conscients i respectuoses. La mirada dels feminismes; dóna eines per abordar la complexitat de cada una de les relacions i els grups, en què sovint actuen eixos diversos de desigualtat i opressió. Ens situa davant del repte d’atendre amb cura, a més, les dimensions múltiples de les relacions: emocions, experiències, somnis, posicionaments, coneixements, creences. Enfoca l’apoderament de grups i de persones; a través de generar processos de presa de consciència de la diversitat existent i de la distribució de poder que hi opera, com també de transformar els conflictes i establir mecanismes de diàleg i comunicació útils. Aposta per la cerca de nous imaginaris polítics, noves formes d’organitzar-se, a través de concretar col·lectivament com es pot funcionar perquè les vides que vivim siguin dignes i sostenibles.


  Avinguda Gaudí, 32, 5è 2a

(Barcelona)

  

  
  
  http://matriu.org/