Masies x Viure

  • Projectes de convivència
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Arquitectura i urbanisme
  • Projectes de convivència
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Accés i gestió de l'habitatge

És una plataforma digital que enxarxa persones afins amb projectes compatibles i les connecta amb professionals i recursos per crear projectes col·lectius als món rurals. Ajuda a què les persones puguin reunir-se, conèixe’s amb l’objectiu de recuperar espais del mercat immobiliari el patrimoni que ens aferra a la terra i al seu coneixement. Vol ser un espai on poder trobar tots els recursos per al cooperativisme en forma de cohabitatge i treball, masoveria o altres formats, per apropar una manera de viure allunyada del capitalisme voraç i redirigir el futur a través d’un camí menys individualista. I així aprendre a cohabitar espais i/o projectes, fent possible així, una re-ruralització conscient i respectuosa.


  atenció online
La Vall d'en Bas
(Girona)

  

  
  
  https://www.masiesxviure.cat/