Malarrassa SCCL

  • Mitjans de comunicació
  • Cultura i Oci - Edició cultural
  • Comunicació - Disseny i arts gràfiques
  • Mitjans de comunicació
  • Comunicació - Serveis de comunicació

És un mitjà d'informació local de Terrassa que es materialitza amb una revista impresa mensual i una web. Malarrassa és un informatiu local que preten ser una eina de comunicació i informació de i sobre la pròpia experiència associativa i organitzativa, de periodisme crític, d’investigació i de dades sobre el conjunt de la realitat; un espai documentat per a l’opinió i el debat.


  Carrer Salamanca 31 Terrassa
Terrassa
(Barcelona)

  

  609217825
  
  http://malarrassa.cat/