Lemur Laboratori d'Emergencies Urbanes

  • Arquitectura i urbanisme
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

Ès una organització interdisciplinària i internacional amb seu a Barcelona. Treballem per generar espais comunitaris de benestar i per promoure la transició ecosocial a través de l’arquitectura, la enginyeria, l’educació, i l’art emprant una metodologia participativa de disseny a través del cos. Oferim serveis d'arquitectura, urbanisme, regeneració urbana, transició energètica, educació i art urbana flexibles, escalables i adaptables als diferents contextos. Organitzem i acompanyem processos col·lectius de disseny i construcció a través del cos; disseny per les emergències; workshops de regeneració urbana i formació a través del cos.


  Carrer Emilia Coranty, 5 Provençals del Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  627 787 877
  
  http://www.lemur.cat