Lemur Laboratori d'Emergencies Urbanes

  • Arquitectura i urbanisme
  • Difusió i sensibilització
  • Formació crítica
  • Recerca i estudis
  • Formació no reglada

Ès una organització interdisciplinària i internacional amb seu a Barcelona, que treballa per reduir les desigualtats i millorar el benestar de les persones promovent processos participats de disseny i construcció a través del cos. Oferim serveis d'arquitectura, urbanisme, educació i art urbana flexibles, escalables i adaptables als diferents contextos. Organitzem i gestionem processos participats de disseny i construcció a través del cos; disseny per les emergències; workshops participats i formació a partir del cos.


  Carrer Wellington 70, 1, 9 el Parc i la Llacuna del Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  627 787 877
  
  http://www.lemur.cat