Labaula arquitectes

  • Arquitectura i urbanisme
  • Arquitectura i urbanisme
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Construcció i rehabilitació
  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats - Venda al detall

Labaula arquitectes és una cooperativa de treball associat professional dedicada a la redacció, direcció i difusió de projectes i obra en els àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny.


  Via Augusta, 128 apart 115
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h

  93 174 03 52
  
  http://labaula.eu/