Kedu sccl

  • Desenvolupament de web i programari
  • Tecnologia i electrònica - Serveis d'internet
  • Tecnologia i electrònica - Plataformes digitals
  • Desenvolupament de web i programari

És una cooperativa que donen serveis informàtics a empreses i entitats .Software a mida i infraestructura


  Carrer Perú, 52 Provençals del Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 h

  93 519 95 31
  
  https://kedu.coop/