Impulsem

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre que desenvolupa accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i dels ciutadans i minorar els efectes de l’exclusió social. Impulsem desenvolupa projectes per afavorir l'èxit escolar, la formació ocupacional, la orientació i l'acompanyament en la inserció socio-laboral de persones en risc d'exclusió social.


  Carrer Tàpies, 6 el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  

  93 443 65 83
  
  http://impulsem.blogspot.com.es/