Impuls Cooperatiu

  • Xarxes locals d'economia solidària

és una xarxa d'economia social i solidària del districte de Sant-Montjuic conformada per desenes d'iniciatives. Els seus objectius són fomentar la intercooperació i mancomunar serveis conjunts que tots necessiten (comtpabilitat, comunicació, disseny gràfic, ...). Algunes de les activitats que realitzen són fires, elaboració d'informes i d'un cataleg per donar visibilitat als projectes, impuls de noves iniciatives a traves de la beca Micaela Chalmeta.


  Carrer Constitució 19, bloc 8, Local 54 la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres 10 a 14 h.

  
  
  http://sants.coop/