Idària SCCL

  • Gestió de l'espai natural
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional
  • Alimentació - Agricultura
  • Gestió de l'espai natural
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Jardineria

És una cooperativa d'inserció laboral sense ànim de lucre. L'objectiu principal és generar ocupació de qualitat amb persones en risc d'exclusió social i que les activitats laborals estiguin lligades al territori, amb els recursos de l'entorn i amb criteris de sostenibilitat.


  C/ Joan Maragall, 30 Llagostera
Llagostera
(Girona)

  

  97 283 04 34
  
  www.idaria.cat