L'Horta de Can Colomer

  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats
  • Agricultura

És un projecte d'horta en extensiu i ecològic sorgit de les necessitats detectades de la participació amb el Baix Maresme Agroecològic


  Masia de Can Colomer
Llinars del Vallès
(Barcelona)

  

  625999481