Holon

  • Assessorament
  • Consultories
  • Disseny i arts gràfiques
  • Serveis de comunicació
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

És un col.lectiu de disseny que donant forma a l'experiència quotidiana de transicions eco-socials. Han conduit recerca en disseny per entendre les usuàries, els seus reptes i oportunitats per generar un canvi en l’organització. Han generat estratègies de marca i la seva materialització en cada dimensió de l’esperiència de l’usuaria. Han co-dissenyat nous serveis, facilitat processos de disseny de noves polítiques públiques o produit guies i manuals digitals. i també han dissenyat i facilitat tallers d’innovació


  C/Constitució (19- 25 bloc 8 Coopolis, Can Batlló, BLOC 8)19-25 la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  +34 616334336
  
  http://www.holon.cat