Grup de Suport SCCL

  • Gestories
  • Gestories
  • Consultories

És una cooperativa que ofereix una cobertura al Règim General per als seus membres, així com un seguit de serveis de màrqueting i eines de software que permeten als seus membres treballar amb dignitat i usar la tecnologia més puntera. S'adreça a aquestes mateixes empreses que amb la crisi van haver d’introduir canvis sovint dramàtics en la seva gestió. Els ofereix serveis a costos raonables. Comptabilitat, assessoria fiscal, laboral i tota mena de serveis de suport a les empreses. Grup de Suport SCC com a empresa s’adhereix de ple als principis i valors de l’Economia del Bé Comú i és membre de l’Associació Catalana pel foment de l’EBC


  Carrer Sant Isidre, 6
Sant Joan de les Abadesses
(Girona)

  

  650 369 027
  
  http://grupdesuport.com/