Grup Entrem-hi

  • Formació ocupacional
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Jardineria
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Gestió de l'espai natural
  • Salut i Cures - Cures a animals
  • Logística - Gestió de residus
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Construcció i rehabilitació
  • Tèxtil - Comercialització de roba
  • Subministraments - Producció d'energia
  • Logística - Missatgeria
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Neteja

És un grup cooperatiu que desenvolupa activitats econòmiques i projectes sociolaborals que permeten millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió social, en el marc d’un procés d’acompanyament professional i en xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori. Ofereixen serveis de jardineria, cura d'espais i indústria i projectes mediambientals.


  Camí d’en Morató, 4
Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

  Contactar per mail o telèfon

  93 890 47 32
  
  http://www.entrem-hi.com/
   https://lazona.coop/venedores/entrem/