Grup Ecos

  • Xarxes d'intercooperació
  • Tecnologia i electrònica
  • Xarxes d'intercooperació
  • Comunicació
  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats
  • Assessorament
  • Educació i Recerca
  • Alimentació
  • Habitatge i gestió de l'entorn

És un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària. Treballen en sectors d’activitat diversos i tenen com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les persones que les integren i promoure la creació del mercat social.


  Carrer Casp, 43 la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous de 8 a 18 h i els divendres fins les 15 h

  93 171 37 70
  
  http://grupecos.coop/