Grup Ecos

  • Xarxes d'intercooperació

És un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària. Treballen en sectors d’activitat diversos i tenen com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les persones que les integren i promoure la creació del mercat social.


  Carrer Casp, 43 la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous de 8 a 18 h i els divendres fins les 15 h

  935 323 626
  
  www.grupecos.coop