Llavors a grapats

  • Difusió i sensibilització
  • Formació no reglada
  • Planter i llavors
  • Educació i Recerca
  • Agricultura

Grup de persones que busquem transformar l’entorn mitjançant la formació i la conscienciació a través de cursos i tallers en diversos aspectes de l’agricultura ecològica (cursos d’horta per a adults i per a escoles, tallers sobre llavors i de temàtiques ambientals, dinamització de fires i mercats mitjançant tallers i xerrades).


  Sardà, 42 (Sabadell)
Sabadell
(Barcelona)

  Matins i tardes. Horari de contacte: 17-21 h

  667 256 129
  
  http://www.llavorsagrapats.org/