La Garangola

  • Grups de consum agroecològics
  • Grups de consum agroecològics

És un un grup de consum que funciona amb la implicació del les seves membres. Cada dimecres reben les comandes de les proveïdores i es troben al local de la Llibreria La Caníbal. Cada membre forma part d’una comissió: Proveïdors (relació amb proveïdors), Economia (control dels comptes i de la caixa), Interiors (organització de assemblees, torns, comunicació interna), Xarxa (contacte amb altres grups de consum, entitats del barri, actualització del blog) i Local (relació amb els nostres arrendataris). Les cistelles són tancades, però hi ha la possibilitat de comprar extres.


  Llibreria La Canibal, Carrer Nàpols, 314 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Barcelona
(Barcelona)

  Els dimecres de 20:00 a 21:00 h

  
  
  https://lagarangola.wordpress.com/