La Fura

  • Mitjans de comunicació
  • Mitjans de comunicació
  • Serveis de comunicació

És un setmanari gratuït que, amb una tirada de 25.300 exemplars setmanals, que es distribueix cada divendres a 42 municipis de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf a través de les fleques de pa.


  Santa Digna, 9
Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

  

  93 676 68 46
  
  http://lafurapenedes.cat/