Fundació Quepo

  • Serveis de comunicació
  • Serveis d'internet
  • Formació crítica
  • Disseny i arts gràfiques

És una entitat que és dedica a fer estratègies de comunicació i producció audiovisual per la transformació social.


  Carrer de la Llibertat, 47 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h

  931 86 75 11
  
  http://www.quepo.org/