Fundació Formació i Treball

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Tèxtil - Comercialització de roba
  • Tèxtil - Comercialització de tèxtil de la llar
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Neteja
  • Tèxtil - Comercialització de calçat
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional

És una entitat dedicada a la formació i inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, així com al lliurament d’articles de primera necessitat a famílies desfavorides del territori. Ofereix serveis de càtering, bugaderia, neteja, reforma o recollida de mobles, entre altres.


  Carrer Llull, 430-438
Sant Adrià de Besòs
(Barcelona província)

  De dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h

  93 303 41 00
  
  http://formacioitreball.org/