Fundació Ent

  • Recerca i estudis
  • Recerca i estudis

És una Fundació que treballa en projectes principalment vinculats al desenvolupament i implementació de polítiques públiques, centrant-se en l’àmbit de l’elaboració, l’anàlisi i la gestió de les mateixes. Les seves principals àrees d’expertesa són l’economia i el medi ambient, l’ecologia política, els residus, l’energia i el canvi climàtic i el medi marí. Treballen, en la majoria de casos, amb entitats sense ànim de lucre: administració pública, ONGs, sindicats, universitats, etc., tot i que també porten a terme projectes per iniciatives amb ànim del lucre si aquestes comparteixen i són coherents amb els seus valors.


  Carrer Josep Llanza, 1
Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)

  De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h

  93 893 51 04
  
  https://ent.cat/