Fundació Akwaba

  • Formació no reglada
  • Formació no reglada
  • Projectes educatius
  • Formació ocupacional

La Fundació Akwaba és un espai d'acolliment a persones nouvingudes a la ciutat, centrant-se en donar formació per a lluitar contra la vulnerabilitat de la persona; un aspecte important és l'orientació laboral. Realitzen campanyes de sensibilització per la Justícia Global. Gestionen el Punt Òmnia (Tecnologies de la Informació).


  Carrer Llobregat, 145
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i de 16:00 a 18:00h

  93 440 76 96
  
  http://fundacioakwaba.cat/es/