Fundació Pare Manel

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Logística
  • Educació i Recerca - Suport escolar
  • Salut i Cures - Criança
  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Logística - Missatgeria
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Educació i Recerca - Formació ocupacional

És una fundació que impulsa projectes que defensen el desenvolupament dels drets i de la qualitat de vida de totes les persones que pateixen exclusió i marginació social a Nou Barris i més enllà. Els àmbits principals de les seves activitats i intervencions són la infància/joventut, el món penitenciari i el desenvolupament comunitari. Ofereixen programes específics per a la 'infància, l'adolescència i les famílies, itineraris de formació i inserció laboral per a joves en situacions de vulnerabilitat social i baixa ocupabilitat, activitats TIC, de reforç escolar, d'esport educatiu o programes a presons.


  Via Favència 244, escala A local Verdun
Barcelona
(Barcelona)

  dl a dv 9:00 a 15.00 h

  93 276 17 66
  
  www.paremanel.org