Fons de Defensa Ambiental

  • Serveis jurídics
  • Assessorament
  • Formació reglada
  • Consultories
  • Serveis jurídics
  • Recerca i estudis

És una associació sense ànim de lucre que fan assessorament jurídic en matèria ambiental per a entitats, grups i persones quan actuen en defensa del medi ambient. Sense ànim de lucre per la seva vocació de servei per a la protecció del medi ambient. I independent per garantir la seva imparcialitat i objectivitat. L’equip professional està format per advocats ambientalistes de reconegut prestigi amb una antiguitat de més de 20 anys i professors universitaris de dret públic. Ofereixen assessorament i assistència jurídica, redacció de normativa ambiental, elaboració d'informes i estudis i organització de cursos i seminaris.


  Carrer Sant Salvador, 97 baixos la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  Dilluns i dimecres, de 16.00 a 20.00 h

  93 210 46 79
  
  http://fonsdefensaambiental.org/