Fil a l'agulla

  • Salut
  • Salut
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Formació crítica
  • Projectes educatius
  • Formació no reglada

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix serveis d’educació i formació, de creixement personal i terapia i de desenvolupament de grups i d’organitzacions en els àmbits de la coeducació, la facilitació de grups, el treball de processos, la gestió de conflictes i l’empoderament personal. El seu treball va enfocat a tota la comunitat educativa, a persones individuals i parelles, a grups i a organitzacions.


  Carrer Casanova, 94, 2n 1a l'Antiga Esquerra de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 h

  654 070 358
  
  http://www.filalagulla.org/