femProcomuns

  • Tecnologia i electrònica
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Tecnologia i electrònica - Plataformes digitals
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Assessorament - Consultories
  • Tecnologia i electrònica - Desenvolupament de web i programari
  • Assessorament - Serveis jurídics
  • Cultura i Oci - Producció cultural

femProcomuns és una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. És una cooperativa integral de consumidors i usuaris i treball associat, una eina social estratègica per cooperativitzar i fer viable l’activitat procomuna. Ofereix eines mancomunades de núvol digital (oficina, correu, videoconferència, erp, ...) i també serveis d'acompanyament a projectes i organitzacions en models oberts i procomuns, documentació col·laborativa i xarxa d'internet de les coses.


  Providència 42 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  De 9 a 14 h

  630458035
  
  http://femprocomuns.coop/
   https://lazona.coop/venedores/femprocomuns/