femProcomuns

  • Tecnologia i electrònica
  • Serveis jurídics
  • Formació crítica
  • Recerca i estudis
  • Producció cultural
  • Plataformes digitals
  • Desenvolupament de web i programari
  • Consultories

femProcomuns és una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. És una cooperativa integral de consumidors i usuaris i treball associat, una eina social estratègica per cooperativitzar i fer viable l’activitat procomuna. Ofereix eines mancomunades de núvol digital (oficina, correu, videoconferència, erp, ...) i també serveis d'acompanyament a projectes i organitzacions en models oberts i procomuns, documentació col·laborativa i xarxa d'internet de les coses.


  Providència 42 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  De 9 a 14 h

  630458035
  
  http://femprocomuns.coop/