Federació de Casals de Joves de Catalunya

  • Xarxes d'intercooperació

És una agrupació d'associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social.


  Carrer de la Independència 357, baixos la Sagrada Família
Barcelona
(Barcelona província)

  

  93 601 16 16
  
  http://espai.casaldejoves.org/