El Far Cooperatiu

  • Serveis de comunicació
  • Espais i xarxes - Xarxes locals d'economia solidària
  • Comunicació - Disseny i arts gràfiques
  • Comunicació - Comunicació audiovisual
  • Serveis de comunicació
  • Tecnologia i electrònica - Desenvolupament de web i programari
  • Educació i Recerca - Formació crítica
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

El Far és una cooperativa de treball sense ànim de lucre creada a Tarragona l’abril de 2019 amb l’objectiu de visibilitzar col·lectius que habitualment no tenen veu. La unió de la comunicació i la pedagogia és el nostre tret diferencial, facilitem que els missatges arribin a totes les persones creant les campanyes de forma participada, incloent criteris d’accessibilitat i lectura fàcil. També acompanyem a les persones que formen part del teixit d’economia social i solidària al sud de Catalunya a fer-se visibles i a comunicar-se de forma estratègica per fer més sostenibles els seus projectes. Posar la comunicació al servei dels projectes de l’economia social i solidària locals és la missió de la cooperativa.


  Carrer Unió, 10
Tarragona
(Tarragona)

  De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 h

  650570122
  
  http://elfarcooperatiu.cat/