La Fabrica de la Transició

  • Projectes de convivència
  • Projectes de convivència
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Accés i gestió de l'habitatge

És una cooperativa integral objectiu principal promou transició i d'habitatge cesió d'us


  El molí
El Catllar
(Tarragona)

  A convenir

  636586725
  
  lafabricadelatransicio.wordpress.com