Experimentem amb l'Art

  • Formació no reglada
  • Cultura i Oci - Producció cultural
  • Cultura i Oci - Gestió cultural
  • Educació i Recerca - Projectes educatius

És una associació que dedicada a l'educació i creació contemporània, a estimular el sentit crític i creatiu de les persones a través de les arts visuals. Es dediquen a la gestió cultural de centres d'arts i a la realització d'activitats educatives amb escoles i instituts. Entenem l’art com una activitat que genera coneixement, i l’educació de l’art com a un procés que implica pensar, ser creatius i relacionar conceptes.


  Carrer Torrijos, 68 la Vila de Gràcia
Barcelona
(Barcelona)

  

  93 217 28 77
  
  http://www.experimentem.org/