Ètic Habitat

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Formació reglada
  • Accés i gestió de l'habitatge
  • Recerca i estudis
  • Arquitectura i urbanisme
  • Suport escolar
  • Projectes de convivència
  • Difusió i sensibilització

És una cooperativa d'iniciatives socials i accions comunitàries que treballen amb l'objectiu del compliment dela Carta Agenda Mundial de drets Humansa la ciutat a partir de projectes,serveiscom la resolució de conflictes i/o mediacions comunitàries i formacions.


  Carrer Lorena, 65 local 14 la Guineueta
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  935951749
  
  www.etichabitat.cat