Estarter

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Consultories
  • Formació crítica

És un espai de formació i recolzament mutuu per a l'emprenedoria col·lectiva i transformadora. Es fan itineraris formatius dins de l'escola de l'IGOP per a la formació en emprenedoria tan per a col·lectius, com a empreses socials desde la perspectiva de 4 esferes: invisible (gestió de relacions humanes), tangible (aspectes legals i econòmics), pensable (estructura organitzativa) i visible (comunicació del projecte).


  Passeig Urrútia, 17 la Guineueta
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous de 9:00 a 21:00 hDivendres de 9:00 a 13:00 h

  93 407 62 03
  
  http://estarter.cat/