Estades Vivencials Cal Llauner, SCCL

  • Allotjament
  • Cultura i Oci - Producció cultural
  • Cultura i Oci - Organització d'esdeveniments
  • Cultura i Oci - Turisme
  • Cultura i Oci - Gestió cultural
  • Educació i Recerca - Suport escolar
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Cultura i Oci - Lleure

És una cooperativa de treball que ofereix serveis turístics i d'oci. En un futur també oferirà allotjament turístic de curta estada a Santa Coloma de Queralt.


  Carrer Major, 9
Santa Coloma de Queralt
(Tarragona)

  

  666 879 925
  
  http://www.cal-llauner.cat/