Espai Obert Ca la Sisqueta

  • Espais i recursos de gestió comunitària
  • Cultura i Oci - Gestió cultural
  • Cultura i Oci - Exposicions
  • Alimentació - Grups de consum agroecològics
  • Espais i xarxes - Bancs del temps i xarxes d'intercanvi
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Cultura i Oci - Lleure
  • Cultura i Oci - Espectacles
  • Logística - Bancs de recursos comunitaris

Lloc de trobada de persones i col·lectiu amb esperit crític on es realitzen tot tipus d'activitats culturals, socials i polítiques dirigides a la transformació i la justícia social.


  Avinguda Santa Coloma, 104
Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)