Escola de Suport Complementari i Acompanyament L'ESCAC SCCL

  • Suport escolar
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització
  • Educació i Recerca - Formació reglada

L’ESCAC és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre, que neix de la voluntat d’un grup de professionals, amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’atenció educativa a col·lectius amb especials dificultats, de satisfer en comú la necessitat d’organitzar i desenvolupar l’atenció educativa a partir de criteris estrictament pedagògics.


  Carrer de l'Estany s/n, Nau 45-47
Tarragona
(Tarragona)

  De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h

  97 755 11 09
  
  www.escolaescac.cat