Escola Lliure El Sol

  • Educació i Recerca
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Projectes educatius
  • Formació no reglada
  • Formació ocupacional
  • Difusió i sensibilització
  • Formació crítica

L'escola és una institució no lucrativa fundada per la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans el 1992 i està acreditada com a escola de formació d'educadors en el lleure. Al llarg d'aquests 20 anys s'hi han associat progressivament l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, la Fundació Terra, Acció Escolta de Catalunya, la Joventut Europea Federalista, XarxAteneu, Cooperacció i Encís sccl. I la seva missió, impulsar el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors/es de l’educació popular i l’economia social, per a la millora de les condicions de vida i la plena ciutadania dels ciutadans i ciutadanes.


  Avinguda de les Drassanes, 3, 08001 el Raval
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a dijous, de 9:30 a 14:30h i de 15:30 a 18:00h - Divendres de 9:30 a 14:30h

  93 481 73 83
  
  http://www.escolaelsol.org/index.php