Escola d'educació especial Crespinell

  • Formació reglada
  • Salut i Cures - Psicologia i atenció a la salut mental
  • Salut i Cures - Atenció a col·lectius vulnerabilitzats

És una escola cooperativa d'educació especial que atén alumnat amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat intel·lectual.


  Carrer Pantà, 7
Terrassa
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h.

  937805533
  
  http://escolacrespinell.cat/