Escola Bressol Nova Fortuny

  • Formació reglada
  • Formació reglada

Escola bressol cooperativa que ofereix servei per a nens de 0 a 3 anys. Primer van ser escola municipal i el 1997 es van convertir a cooperativa de mestres. El 2012 aconsegueixen que totes les mestres siguin sòcies de la cooperativa; en aquest cas estan registrades en règim d'autònoms. La línia pedagògica es fonamenta en aquests quatre pilars: a) Desenvolupament harmònic i global de la infància, tot respectant el ritme evolutiu de cadascú; b) Participatiu, plural , amb valors i corresponsabilitat en el procés d’ensenyament i aprenentatge; c) Arrelada al medi i vinculada al barri i d) Metodologia experimental basada en l’observació i la manipulació,que ajuda els infants a ser més competents, actius, amb curiositat i desig d’aprendre.


  Carrer de la Riera Blanca, 22, 08903
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

  8:00 a 15:00h

  934491273