Entrepobles

  • Formació crítica
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis
  • Educació i Recerca - Difusió i sensibilització

És una associació independent i laica, constituïda el 1988 pels Comitès de Solidaritat amb Amèrica Llatina, que a través de la cooperació internacional solidària, la sensibilització, l'educació emancipadora, el suport als moviments socials alternatius i la incidència social i política, pretén intervenir en el procés de transformació social per a permetre la satisfacció per a qualsevol persona dels drets humans, polítics, econòmics, socials, mediambientals i culturals.


  Avinguda Meridiana, 30 escala B Entresol 2ª el Poblenou
Barcelona
(Barcelona província)

  De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h

  932 68 33 66
  
  https://entrepoblescatalunya.wordpress.com/