Entramat

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Accés i gestió de l'habitatge
  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Instal·lacions i reparacions
  • Construcció i rehabilitació

És una cooperativa sense ànim de lucre formada per un col·lectiu de professionals (arquitecte, interiorista, advocat, cap d' obra...) que treballa per a una nova cultura de l´habitatge i la construcció.


  Carrer Perú, 52 el Parc i la Llacuna del Poblenou
Barcelona
(Barcelona)

  A convenir

  616 452 706
  
  http://www.entramat.coop