EnClau (EnClau d'Espais Integrals SCCL)

  • Habitatge i gestió de l'entorn
  • Construcció i rehabilitació
  • Instal·lacions i reparacions
  • Arquitectura i urbanisme

És una cooperativa de treball que ofereix tota mena de serveis relacionats amb la reforma i la rehabilitació d’habitatges i locals comercials. Enclau treballa per a la gestió moderna i integral de la reforma, la rehabilitació i la construcció, fent que els clients siguin els participants centrals del procés creatiu del seu hàbitat. El projecte està guiat per la sostenibilitat com a objectiu transversal: sostenibilitat ecològica, sostenibilitat econòmica i sostenibilitat social.


  Passatge Toledo, 18, baixos 1ª la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  Amb cita prèvia.

  93 018 08 69
  
  http://www.enclaucooperativa.cat