Educambient sccl

  • Difusió i sensibilització
  • Difusió i sensibilització
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Projectes educatius
  • Cultura i Oci - Organització d'esdeveniments

És una cooperativa dedicada a l'educació ambiental, fent tallers, extraescolars, festes de temàtica mediambiental i redisseny de patis i espais escolars.


  Carrer Provença, 383 2º 1ª la Sagrada Família
Barcelona
(Barcelona província)

  A conveni

  670215397
  
  https://educambientcoop.wixsite.com/educa