L'Economat SCCL

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

L'objecte d'aquesta societat cooperativa és la promoció de l'economia social, solidària i cooperativa, així com l'empoderament social per a emprendre projectes col·lectius. Duen a terme aquest objecte mitjançant la prestació de serveis de gestió de projectes i organitzacions, vinculats al desenvolupament local o a gestió de serveis i recursos comunitaris, així com a totes aquelles activitats vinculades a la promoció de l'economia social, solidària i cooperativa o donant suport a aquelles empreses, entitats, agrupacions o associacions cíviques que les duguin a terme.


  c/ Abat Llort, 22 bx A. Valls
Valls
(Tarragona)

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h

  693818303
  
  https://www.leconomatdelcamp@gmail.com