Drecera

  • Atenció a col·lectius vulnerabilitzats
  • Formació ocupacional
  • Formació no reglada
  • Suport escolar
  • Projectes educatius
  • Difusió i sensibilització

És una cooperativa que gestiona serveis d'antenció a les persones especialitzada a l'atenció a la infància en risc.


  Carrer Progrés, 3-5 Baixos
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 9 a 20 h.

  93 447 22 88
  
  www.drecera.org