Districte7

  • Mitjans de comunicació
  • Mitjans de comunicació
  • Producció cultural

És una iniciativa periodística adreçada a generar un mitjà de comunicació local i multiplataforma a l'Hospitalet de Llobregat.


  Carrer Joan Maragall, 41
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

  

  
  
  https://www.districte7.cat