La Coordinadora

  • Grups de consum agroecològics
  • Grups de consum agroecològics

La Coordinadora és una entitat associativa de segon nivell amb finalitats, objectius i criteris comuns. La integren les persones delegades i les organitzacions representades, les cooperatives, que no perden la seva personalitat jurídica. Per garantir els principis democràtics autogestionaris del conjunt de l’organització, les cooperatives i les seves persones delegades han de respectar i assumir els principis d’elegibilitat, revocabilitat i responsabilitat.


  Sant Hermenegild, 18, botiga 2 el Putxet i el Farró
Barcelona
(Barcelona)

  Dimecres i dijous de 19:30 a 21:00 h

  930089812
  
  https://www.lacoordinadora.org