Coòpolis

  • Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional
  • Espais i xarxes - Xarxes d'intercooperació
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Educació i Recerca - Recerca i estudis

Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. Ofereixen: suport cooperatiu, formació, activitats educatives. recerca, acció comunitària i dinamització de l'ESS al territori. Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.


  Carrer de la Constitució, 19-25 la Bordeta
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 15 a 17 h

  93 432 00 63
  
  https://bcn.coop