CoopHalal – Cooperativa de Serveis Financiers Islàmics

  • Entitats de finances ètiques
  • Assegurances Ètiques

És una cooperativa de serveis que practica les finances islàmiques, basades en els valors de la xaria —tals com la coherència, la transparència, la participació o la proximitat. Es constitueix com un instrument financer alternatiu a la banca tradicional. La seva finalitat és proveir a les persones d'una eina d'estalvi ètica i de finançament solidària, basada en valors i criteris ètics pel que fa a la selecció de projectes i als instruments emprats, i participatius pel que fa a l'origen dels diners que s'utilitzen. Es financen projectes econòmics amb retorn social d'acord amb els principis ètics i solidaris de la xaria: projectes que generin ocupació, que promoguin una economia més social i que es preocupin per la sostenibilitat. Està oberta tant a empreses com a persones musulmanes i no musulmanes.


  Carrer Casp, 43 la Dreta de l'Eixample
Barcelona
(Barcelona)

  De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h

  695 829 210
  
  http://www.coophalal.eu/es/