Cooperativa Social del Penedès

  • Neteja
  • Logística - Gestió de residus
  • Producció i/o venda d'altres productes manufacturats - Venda al major
  • Neteja

És una organització de l’Alt Penedès que treballa per crear llocs de treball a les persones amb risc d’exclusió del territori. Generen projectes i iniciatives que permeten crear aquestes oportunitats laborals i aconseguir la integració laboral d'aquestes persones. Aquests projectes o unitats de negoci són el vehicle principal de reinserció social de persones desfavorides en risc o immerses en l'exclusió social.


  Àgora, 1
Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

  

  609 315 601
  
  http://www.cooperativasocialpenedes.org
   https://lazona.coop/venedores/cooperativa-social-penedes/