Cooperativa Mujeres Pa'lante

  • Atenció gent gran i/o persones depenents
  • Restauració i hosteleria - Serveis d'àpats
  • Educació i Recerca - Formació no reglada
  • Atenció gent gran i/o persones depenents
  • Habitatge i gestió de l'entorn - Neteja
  • Tèxtil - Disseny i Confecció
  • Assessorament - Facilitació de grups o desenvolupament organitzacional

És una cooperativa de treball que ofereix diversos serveis: cura de persones en situació de dependència, neteja per a empreses o particulars, servei d'àpats per a esdeveniments, formacions en matèria de drets humans i violència de gènere per a empreses, entitats i ONGs. i a més compta amb el seu propi taller de costura. La cooperativa permet articular un espai polític i col·lectiu que permet la participació de les dones migrades en la vida comunitària de Barcelona, i garanteix una sortida professional que faci visible i dignifiqui el treball de cures que realitzen.


  Carrer Villaroel, 10 Sant Antoni
Barcelona
(Barcelona Província)

  De dilluns a dijous de 10:00 a 17:00 h i divendres de 10:00 a 15:00 h.

  931067222 / 653 367 983
  
  http://www.cooperativamujerespalante.org/